Infraskope AppTracker

Infraskope AppTracker kullanıcı ve sunucu sistemlerinde hangi kullanıcının hangi uygulamayı ne kadar süre ile aktif olarak kullandığını kayıt altına alır.

AppTracker Özellikleri

AppTracker olayın gerçekleştiği yerde çalıştığı için çok daha detaylı kayıtlara ulaşabilir. AppTracker ile takip edilebilecek olaylara örnekler:

  • Kullanıcının hangi uygulamayı ne kadar çalıştırdığının takibi — örneğin bir Excel dokümanı üstünde ne kadar çalışıldı?
  • YouTube’da veya sosyal medya sitelerinde “aktif olarak” ne kadar vakit geçirildi?
  • Gizli web aktivitelerinin takibi — Firewall veya Proxy sunucu kullanmadan veya VPN üzerinden yapılan web aktivitelerinin takibini veya bilgisayara bağlanan bir cep telefonu üzerinden İnternet’te yapılan işlemlerin takibi
  • TOR, VPN, Periscope gibi uygulamaların kullanımının takibi
  • Bilgisayarda hiç bir işlem yapmadan ne kadar süre geçirildi?